ROST

It is an usual supermarket with a satisfactory quality and wide range of goods.

ROST

ROST


Contact info

rost.kharkov.ua

Schedule:
from 08:00 to 23:00

Addresses:
"ROST Centralniy"
Klochkovskaya St., 65, metro station "Centralniy Rynok"
"ROST Malyshevsky"
Plekhanovskaya St., 135/139, metro station "Zavod Malysheva"
"ROST Kievskiy"
 Shevchenko St, 142-a, metro station "Kievskaya"
"ROST Alekseevsky"
Pobedy Ave, 61, metro station "Prospect Pobedy"
"ROST Kholodnogorskiy"
Poltavsky Shlyakh St., 140
"ROST Novie Doma"
Marshal Zhukov Ave, 18 V


Similar places

ROST